TRADUCCIONS

TARIFES - SERVEIS LINGÜÍSTICS, TRADUCCIONS I INTERPRETACIONS


IDIOMES ANGLÈS I FRANCÈS·         Traducció de documents no legals                                        0,09€   per paraula
·         Traducció de documents legals                                             0,11€   per paraula 
·         Traducció jurada  anglès – català                                         0,13€   per paraula(segell 
                                                                                                                inclòs) 
·         Servei d’interpretació                                                               30€   per  hora                          
·         Correcció català i castellà                                                     0,020€ per paraula
·         Correcció altres llengües                                                       0,025€ per paraulaSERVEIS LINGÜÍSTICS RUS

·         Traducció de documents no legals                                            0,13€ per paraula
            Servei d’interpretació                                                               35€ / hora                           
Informació important
El pagament de les traduccions es farà efectiu en el moment del lliurament de la traducció.
En cas de traduccions de menys de 500 paraules, es cobrarà un mínim de 20€ per traducció.
El servei d’interpretació no inclou el desplaçament.
En cas d’estar interessat en d’altres idiomes, cal demanar pressupost.

No comments:

Post a Comment